Turniej odbędzie się za:
O nas

Jesteśmy przyjaciółmi, którzy wspólnymi siłami organizują turniej Counter Strike: Global Offensive. Jest w nas ogromna pasja, do gier, rywalizacji, wydarzeń (takich ja to), którą chcemy się dzielić. Początkowo nazwany "LAN CS:GO Krotoszyn League" turniej był sprawdzeniem naszych zdolności, sił. Chcieliśmy zobaczyć ile da się zrobić bez funduszy, doświadczenia czy pomocy innych. Osiągneliśmy zamierzony cel - zainteresowanie było ogromne (nie tylko z Krotoszyna, gdzie organizowane jest to wydarzenie, ale także z innych mniejszych i większych miejscowości) - spodobało nam się to co zrobiliśmy przez co pojawiła się chęć organizowania dalszych turniejów. Zmieniliśmy nazwę, by to wszystko nabrało świeżości i mamy w planach stworzenie czegoś większego, ale na razie niech to będzie tajemnicą.

Nazwa drużyny:

Liczba wygranych meczy:kjakjsd:
2

MCDATeam:
1

AKTeam:
1

Regulamin turnieju

Postanowienia ogólne:
 1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju 'LAN-gusta CS:GO Krotoszyn League'.
 2. Organizatorem turnieju jest 'LAN-gusta CS:GO Krotoszyn League'.
 3. Turniej odbywa się w dniach 13-14 maja 2017, otwarcie o godzinie 9:00.
 4. Udział w turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Strona turnieju: www.facebook.com/lankrotoszyn. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia turnieju później niż jest to planowane bez konieczności podawania powodu podjęcia takiej decyzji.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
 7. Zarejestrować należy się na stronie turnieju lub/oraz u odpowiednich osób fizycznych.

Drużyna:
 1. Każdy gracz musi mieć ukończone 13 lat, osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć zgody podpisane przez opiekunów prawnych do organizatorów.
 2. W turnieju mogą brać udział 5 - 8 osobowe drużyny: 5 osób składu podstawowego (wymagane) oraz 2 graczy rezerwowych (niewymagane), trener (niewymagane).
 3. Jedna osoba może reprezentować tylko jedną drużyną biorącą udział w turnieju.
 4. Każda drużyna ma obowiązek wybrać Kapitana drużyny.
 5. Kapitan (osoba zgłaszająca drużynę) zmuszony jest podać następujące informacje:
  1. Nazwa drużyny
  2. Nick każdego gracza
  3. Imiona i nazwiska graczy
 6. Osoba zgłaszająca drużyna zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych. W przypadku podania niewłaściwych danych grozi dyskwalifikacja.
 7. Aby móc uczestniczyć w turnieju, należy wpłacić wpisowe. Jest to jednocześnie potwierdzenie oraz zagwarantowanie udziału. Opłata wynosi 15 zł za każdego zawodnika drużyny.

Oprogramowanie:
 1. Podczas rozgrywki zabrania się korzystania z jakichkolwiek aplikacji wspomagających grę np. wallhack, aimbot itd.
 2. Dozwolone jest korzystanie z komunikatora Teamspeak3. Organizator zobowiązuje się do zapewniania dostępu do lokalnego serwera Teamspeak. Gracz zobowiązuje się do korzystania z lokalnego serwera Teamspeak. Inne programy komunikacyjne są zabronione.
 3. Każdy gracz zobowiązany jest posiadać grę Counter Strike: Global Offensive na platformie Steam.
 4. Każdy z graczy który chce mieć możliwość korzystania z własnej konfiguracji gry zobowiązany jest do przesłania Organizatorom plików konfiguracyjnych przed określonym dniem (data podana na Fanpage’u).

Tryb rozgrywek:
 1. Rozgrywki prowadzone będą na serwerze zapewnionym przez organizatorów.
 2. W części grupowej rozgrywane są mecze systemem pucharowym (drzewko). Mecze rozgrywane są systemem BO1. Finał rozgrywany jest w systemie BO3.
 3. Po rzucie monetą kapitan wygranego zespołu wybiera stronę, po której chce zacząć CT/TT.
 4. Na mecz musi stawić się co najmniej 5 zawodników, mniejsza ilość nie zostanie dopuszczona do gry. W razie niestawienia się drużyny w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikowi przez w/o.
 5. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana z uczestnictwa w turnieju jeżeli organizatorzy zdecydują, że drużyna swoim spóźnieniem zakłóca przebieg turnieju.
 6. Wszyscy zawodnicy muszą być fizycznie obecni na turnieju podczas swoich meczów.
 7. Organizator zobowiązuje się wyznaczyć sędziego turnieju zajmującego się organizacją rozgrywek.

Zasady gry:
 1. Celowe wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry.
 2. Organizatorzy mają prawo odmówić drużynie udziału w turnieju uzasadniając przyczynę.

Przebieg gry:
 1. Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany. Mecze mogą być streamowane z komentarzem.
 2. W razie utraty połączenia należy spauzować grę oraz natychmiast powiadomić sędziego. Gracz który utracił połączenie musi ponownie dołączyć do gry.
 3. W sytuacjach kontrowersyjnych, decyzję o ich rozwiązaniu podejmuje sędzia.
 4. W wyżej wymienionych przypadkach do sędziego zgłaszają się kapitanowie obu drużyn.
 5. Decyzja podjęta przez sędziego jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Z rozgrywki zostanie zdyskwalifikowana każda drużyna, która w trakcie rozgrywki wykaże się niesportowym zachowaniem (tzn. poniżanie, wyzywanie, używanie wulgaryzmów).
 7. Z zawodów zostanie wykluczona każda drużyna, która dopuści się oszustwa w postaci modyfikacji klienta gry, korzystanie z niedozwolonego oprogramowania oraz obserwowania drużyny przeciwnej w trakcie trwania swojego meczu.

Dane zgłaszającego:

Dane drużyny:

Proszę wypełnić brakujące pola.

Organizatorzy:
Zespół LAN-GUSTA

Napisz do nas na:
krotoszyncsleague@gmail.com